osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVETi
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Osnovne šole Franceta Preserna
Osnovne šole Franceta Prešerna
v Sloveniji
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
Ulica Juša Kramarja 10
9232 Črenšovci
telefon: +386 (2) 573 58 00
internet: http://www2.arnes.si/~ofpcrensovcims/
e-mail: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si
Osnovna šola Franceta Preserna Maribor
Žolnarjeva 2
Maribor
2109
telefon: +386 (2) 320 69 50
internet: http://www.o-fpreserna.mb.edus.si
e-mail: os-fpreserna-mb@guest.arnes.si
Osnovna šola Franceta Prešerna Ribnica
Šolska ulica 2
1310 Ribnica na Dolenjskem
telefon: +386 (1) 8350 402
internet: http://www2.arnes.si/~osljfp1s/
e-mail: OS.FP-Ribnica@guest.arnes.si
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva 49
4000 Kranj
telefon: +386 4 20 10 340
internet: http://www.o-fp.kr.edus.si
e-mail: info@o-fp.kr.edus.si
v tujini
Presernova sola Republica de Eslovenia
1851 Castelar
1712 Beuenos Aires
Argentina
e-mail: vivodaugusto@infovia.com.ar
Državni znanstveni licej s slovenskim učnim jezikom "F. Prešeren"
Vrdelska cesta 13/1
34128 TRST
Italija
telefon: +39 (40) 568482
internet: http://www.preseren.it
e-mail: licejpreseren@adriacom.it
Osnovna škola Franc Prešern Beograd
Stanka Paunovića 45
11000 Beograd
Republika Srbija
telefon: +381 (11) 3583164
Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 21/22
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 21/22

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA