osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVETi
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

DELAVCI NA ŠOLI IN GOVORILNE URE / OBNOVLJENO 24.11.2020

RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
PODRUŽNICA KOKRICA
VRTEC
KNJIŽNICA
SVETOVALNA SLUŽBA
VODSTVO ŠOLE
ADMINISTRACIJA
TEHNIČNI DELAVCI
ZOBNA AMBULANTA

SKUPNE GOVORILNE URU SO VSAK TRETJI TOREK V MESECU. OB 17. URI NA PODRUŽNICI KOKRICA IN OB 18. URI NA MATIČNI ŠOLI.

RAZREDNA STOPNJA MATIČNA ŠOLA

RAZRED / URNIK UČITELJ UČITELJ V OPB GOVORILNA URA
1.A

MOJCA MIRT JARC
NATAŠA KOBLAR

TATJANA PAVLIČ

Poned., 12.10-12.55
1.B

ANDREJA ŠUŠTAR KONC
MARKO KERN

SANDRA LANGUS
Sreda 12.10-12.55
2.A MARIJA MOHORIČ
LENA VRANIČAR Petek, 9.10-9.55
2.B JANA VARL ELA BRADEŠKO
Sreda 12.10-12.55
3.A

TJAŠA SAJOVIC

PETRA MALI
Poned., 10.15-11.00
Poned, 11.05-11.50
3.B ADRIJANA PETERLIN PATRICIJA ZBIČAJNIK
Torek, 10.15-11.00
Četrtek, 9.10-9.55
4.A SIMONA BIZJAK
VITA BOKAL
Sreda, 8.20-9.05
Sreda, 10.15-11.00
4.B MARUŠA KARU

LUCIJA RAZINGER
Poned., 10.15-11.00

Sreda, 10.15-11.00
5.A ELVIRA GARIBOVIĆ

Torek, 10.15-11.00
5.B VALERIJA KONEČNIK STENOVEC
Torek, 10.15-11.00
NEOBVEZNI IZBIRNI
RAČUNALNIŠTVO
PATRICIJA ZBIČAJNIK   Torek, 10.15-11.00
TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

TANJA MÜLLER
PETRA JENKO

  Poned., 10.15-11.00
Torek, 10.15-11.00
TUJ JEZIK NEMŠČINA KARMEN VALANT   Sreda, 10.15-11.00

RAZREDNA STOPNJA PODRUŽNICA KOKRICA

RAZRED / URNIK UČITELJ UČITELJ V OPB GOVORILNA URA
1. C

TADEJA KNIFIC
ELIZABETA CELAR

  Poned., 12.10-12.55
1. č

ŠPELA SAJOVIC
ELIZABETA CELAR

NELI KOŠIR PEGAN Poned., 9.10-9.55
2. C ALENKA VADNOV
MOJCA JOŠT  
2. Č BRIGITA FOJKAR
TADEJA MURN Poned., 10.15-11.00
3. C NINA ERZIN
ŽANA ŠUBIC Sreda, 9.10-9.55
3. Č ALENKA STEGNAR

MATIC LESKOVAR

Poned., 9.10-9.55
4. C JELKA TOMAZIN DIJANA KOROŠEC
Poned., 11.05-11.50
4. Č ANITA ŽIBREK

 


Torek, 9.10-9.55
5 .C PETRA ŽONTAR   Četrtek, 10.15-11.00
5. Č PETRA KOŽUH   Petek, 10.15-11.00
NEOBVEZNI IZBIRNI
RAČUNALNIŠTVO
PATRICIJA ZBIČAJNIK   Torek, 10.15-11.00
TUJ JEZIK ANGLEŠČINA PETRA JENKO   Torek, 10.15-11.00
ŠPORT/OPB MATIC LESKOVAR    

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED / UČILNICA

UČITELJ

POUČUJE/UČILNICA

GOVORILNA URA/UČILNICA

6. A MARJANCA KOMAR G MAT/FIZ Četrtek, 10.15-11.00
6. B ANDREJA MARKUTA MAT, TIT Petek, 8.20-9.05
6. C SILVAN BAŠA
UM/ANI/ŠHO/ŠHK Poned. 9.10-9.55
7. A SONJA GRILC BIO/NAR/KEM/POK Sreda, 9.10-9.55
7. B DAŠA LUNDER ČRNILEC ZGO/DKE/TVZ Poned. 11.05-11.50
7. C MARJANA SITAR TJA/DIP Torek, 12.10-12.55
8. A MARIJA PAVEC ŠKRABA MAT Torek, 12.10-12.55
8. B ANDREJ ŽBOGAR GEO Poned., 8.20-9.05
8. C SUZANA BEGUŠ ŠPO/ODB/ŠZS Sreda, 8.20-9.05
8. Č PETRA MALI ZGO/GEO/DKE Četrtek, 11.05-11.50
9. A LUCIJA RAZINGER KEM/NAR/TIT Poned., 10.15-11.00
9. B TINA HABJAN LAVTAR SLO Četrtek, 11.05-11.50
9. C DUNJA JEZERŠEK SLO Poned., 9.10-9.55
9. Č JANA ŠPEHAR GOS/NAR Poned., 10.15-11.00
 

MOJCA ŠKARABOT

ŠPO/NOG

Torek, 10.15-11.00
  ALEŠ PREVODNIK ŠPO/ODB/ŠZS Torek, 11.05-11.50
 

KARMEN VALANT

TJA/SLJ/NI1/NI2/NI3

Sreda, 10.15-11.00
  PATRICIJA ZBIČAJNIK LUM/RAČ/NIPRAČ Torek, 10.15-11.00
 

BOJAN ABAZA

LUM/TIT/LSI/LSII/LSIII

Sreda, 9.20-9.55
  MOJCA SMERKE TJA Poned., 8.20-9.05
  VITA BOKAL FI1/FI2/FI3/ŠI1/ŠI2/ŠI3 Sreda, 8.20-9.05
  EMA SIKOŠEK MAT/TIT Sreda, 11.05-11.50
  DANIJELA PILIPOVIĆ TJA Torek, 9.10-9.55
  MARIJA KNAPIČ SLJ/KNJIŽNICA -
  MARKO ZUPAN RAČ/LABORANT -
  NADA PAJNTAR SLO Sreda, 11.05-11.50
 

DANICA TOPORŠ

MAT

Sreda, 11.05-11.50
  KERN MARKO TIT Petek, 10.15-11.00
  TANJA MÜLLER TJA Poned., 10.15-11.00
  PETRA JENKO TJA Torek, 10.15-11.00
  SABINA KOZAMERNIK SPREMLJEVALKA -
  NINA KRIŽAJ SLOVENŠČINA ZA TUJCE -
  MAJA HABJAN POPESTRIMO ŠOLO -

KNJIŽNICA

MARIJA KNAPIČ 20 10 347 TADEJA MURN

62 01 374

VRTEC KOKRICA

SKUPINA VZGOJITELJICA POMOČ. VZGOJ. TELEFON
  APOLONIJA LIKOZAR KATJA MRAK 20 10 370
  MAGDALENA GRAŠIČ MARTA MELINC 20 10 372
 

TATJANA ČERNILC
TADEJA MURN

TEJA MAČEK 20 10 369

UPRAVA IN ADMINISTRACIJA, TELEFON IN URADNE URE 

RAVNATELJ ALEŠ ŽITNIK 20 10 340  
TAJNICA JOŽICA KRIŽMAN 20 10 340

07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30

POMOČNICA RAVNATELJA
VODJA ŠOLSKE PREHRANE
KARMEN PODGORŠEK 20 10 343

07.30 DO 10.00
13.00 DO 14.00

POMOČNICA RAVNATELJA
PODRUŽNICA KOKRICA

DIJANA KOROŠEC 62 01 373

07.30 DO 10.00
13.00 DO 14.00

POMOČNICA RAVNATELJA ZA VRTEC TATJANA ČERNILC 20 10 369 07.30 DO 10.00
13.00 DO 14.00
RAČUNOVODKINJA MARINKA AHAČIČ 20 10 345 07.30 DO 10.00
10.30 DO 13.30

KNJIGOVODKINJA

NATAŠA JERŠE 20 10 346 07.30 DO 10.00
10.30 DO 13.30

SVETOVALNA SLUŽBA, TELEFON IN URADNE URE 

PSIHOLOG 20 10 348 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30
DODATNA STROKOVNA POMOČ SAŠA JANŠA 20 10 349 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30
SOCIALNA PEDAGOGINJA 20 10 357 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.300
SPECIALNA
PEDAGOGINJA
20 10 350 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30
UČNA POMOČ TUJCI MAJA HABJAN 20 10 356 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30
UČNA POMOČ MARTA KREJAN 20 10 358 07.30 DO 10.30
11.00 DO 13.30
SPREMLJEVALKA GIB. OVIRANE SABINA KOZAMERNIK 20 10 359 07.30 DO 8.30
12.30 DO 13.30
POUČEVANJE TUJCEV NINA KRIŽAJ 20 10 360 PON-ČET
07.30 DO 10.30

TEHNIČNI DELAVCI

HIŠNIK ROBERT PRODAN 20 10 351  
HIŠNIK MIRKO ŽARKOVIČ 20 10 351  
KUHINJA
MATIČNA ŠOLA
VERA PENEZIĆ 20 10 352  
KUHINJA
MATIČNA ŠOLA
VESNA ADAMOVIĆ 20 10 352  
KUHINJA
MATIČNA ŠOLA
TINA FENDE 20 10 352  
KUHINJA
KOKRICA
KATJA MARN 20 10 371  
ČISTILKE
MATIČNA ŠOLA
BOSILJKA KONDIĆ LUCIJA ĆOSIĆ STOJA BOGDANOVIĆ
  MILEVA KOVAČEVIĆ DANIJELA VIDAKOVIĆ KLAVDIJA KERT
ČISTILKE
KOKRICA
FATKA PAŠIĆ ANKA DOLŽAN  

ZOBNA AMBULANTA , TELEFON

ZOBOZDRAVNICA TINA HERLEC ŠTURM, dr.stom. 20 10 367 TINA DENT d.o.o.
ASISTENTKA METKA ŠORGO 20 10 367