osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVETi
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

September
 
postopki in INTERNI OBRAZCI V RABI NA ŠOLI

Vpis v prvi razred.
K vpisu pisno povabimo vse starše otrok, za katere pridobimo iz centralnega registra podatke, da prebivajo v našem šolskem okolišu. Vpis je v začetku februarja za otroke, ki v letu vpisa dopolnijo starost 6 let. Datume vpisa vsakokrat objavimo na spletni strani šole, MO Kranj in lokalnih časopisih.V primeru, da starši do takrat vseeno ne dobijo vabila, lahko tudi brez tega pristopijo k vpisu. Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite tudi o vključitvi vašega otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Vpis je na matični šoli. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si.

Vpis iz drugega šolskega okoliša.
Otroka lahko vpišete v šolo tudi iz drugega šolskega okoliša, če druga šola zaradi tega še vedno lahko normalno izvaja pouk v prvem razredu. Najprej otroka vpišete v šolo kamor so vas povabili k vpisu, potem pa se dogovorite za prepis.

Prepis iz ali na drugo šolo:
V primeru prepisa v drugo šolo ali na našo šolo starši preverijo ali je prepis mogoč na šoli. Pri nas na telefon 20 10 340 ali na elektronski naslov info@sfpkr.si. V primeru, da je možno, potem šoli med seboj uredita vse potrbno za prepis. Za učbenike in delovne zveske se obrnete na knjižničarko, za izbirne predmete pa na psihologa.

Prijava na obvezni ali neobvezni izbirni predmet.
Postopek izvedemo v šoli. Prijava poteka spomladi preko obrazcev, ki jih otroci skupaj s starši, potem ko pregledajo publikacijo s ponujenimi predmeti, izpolnijo in vrnejo v šoli. Med prijavljenimi opravimo izbor in ugotovimo katere predmete bomo izvajali. V mesecu septembru si učenci lahko izjemoma izberejo drug predmet, v kolikor število otrok v skupinah to dopušča. Od oktobra so dolžni obiskovati izbirne predmete. Predmeti se ocenjujejo.

Status učenca športnik ali umetnik
Jeseni, izjemoma med letom, zberemo prijave na spodnjih vlogah. Statuse odobri ravnatelj po posvetu z razrednim učiteljskim zborom.
Pravilnik Status učenca
Vloga za status umetnika / športnika


Prijava v podaljšano bivanje ali/in jutranje varstvo
V aprilu starši informativno prijavijo učence na obrazcu za drugo šolsko leto, kar mi potrebujemo za najavo. Obrazci za predprijavo v aprilu za naslednje šolsko leto:
Predprijava za 1. razred
Predprijava za 2., 3., 4. in 5. razred
Dokončne razporede naredimo jeseni in starši takrat oddajo zavezujoč obrazec:
Prijava za 1. razred
Prijava za 2., 3., 4. in 5. razred
Med letom lahko s tem obrazcem kadarkoli vpišete otroka, če so v skupinah prosta mesta. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si.

Prevzem otroka iz podaljšanega bivanja
Prosimo vas, da nam v primerih, ko bo otroka prevzel nekdo drug, to sporočite na obrazcu. Izpolnite in prinesite takoj učitelju v OPB. Tudi v primeru, ko pride do sprememb. Za prvi dan šole pa sporočite kako drugače.
Obrazec za prevzem otroka

Vloga za odjavo iz podaljšanega bivanja
V primeru, da je nastala situacija, da podaljšanega bivanja ne potrebujete več, izpolnite obrazec. V primeru, da s tem ne bi ogrozili obstoja skupine, bomo otroka izpisali. Informacije na telefon 20 10 340, ali na elektronski naslov info@sfpkr.si. Do rešitve vloge otroka vodimo v skupini.
Odjava podaljšano bivanje

Prijava in odjava na prehrano
Na prehrano prijavite otroka na posebnem obrazcu, kjer so podatki o plačniku in oddajte razredniku ali v knjigovodstvu.
Prijava na prehrano

Odjavo kosila in malice opravite na tem obrazcu, prehrano v OPB pa uredimo mi z vašo odjavo iz OPB
Odjava od prehrane

Subvencioniranje tabora, šole v naravi ali dejavnosti. Odvisno za kaj zaprosite, uporabljamo različna pravila.
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravila šolskega sklada

Vloga za subvencijo

Plačila prehrane in storitev
Vsa plačila starši izvajajo preko položnic. Lahko si uredite trajnik. Informacije na telefon 20 10 346, ali na elektronski naslov prehrana@sfpkr.si.

Soglasje za obdelavo podatkov
Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, šola zbira, obdeluje, hrani in objavlja naslednje osebne podatke za učence šole in vrtca:
- razred oz. oddelek, ki ga učenec obiskuje,
- fotografske, zvočne ali video posnetke učenca, nastale v postopku izobraževanja ali na prireditvah šole,
- izjave učenca za glasila šole in
- objave rezultatov od razrednih do mednarodnih tekmovanj in natečajev., ki so potrebni za izvajanje dejavnosti. Za pridobitev potrebujemo vaše soglasje.
Sogasje se natisnemo iz sistema eAsistent in po podpisu velja do preklica, oz. največ do preteka enega leta po zaključku šolanja.

Potrdilo o šolanju
Potrdilo o šolanju je brazplačno in ga lahko pridobite v tajništvu
za vse učence ki so vpisani v šolo.

Prijavnica na tabor ali šolo v naravi
Prijavnico na tabor vsakokrat starši dobijo na roditeljskem sestanku, kjer ga učitelji in ravnatelj predstavijo. Tudi za naknadne prijave se obrnete na razrednika. Na prijavnici se prijavite in odločite o številu obrokov.

Najem prostorov na matični šoli in podružnici in uporaba igiršč
Uporaba igrišča
Pravilnik o oddaji prostorov
Vloga za najem prostorov
Cenik

Načrt matične šole
Načrt šole Kokrice
                   

Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 21/22
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 21/22

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA