osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVETi
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Zanimie povezave za učence
ZANIMIVE POVEZAVE ZA UČENCE
Razredna stopnja
Stran za otroke
Kaj veš o prometu?
Promet
Didaktične vsebine za uporabo programske opreme Miška praznuje
Vaje iz matematike od 1. do 4. razreda OŠ
123matematika
Osnovne računske operacije
Projekt Morje
VODA - učenje na daljavo
Daktični priročnik za programski paket Alma
Dedki in babice
Na kmetiji - 1.razred
Svet iz besed
Matematika
Matematika v OŠ in druge zanimive povezave
Nivojski pouk - 7.r/9 -MAT
Ploščine likov

Geometrijska telesa v 8.razredu
Pitagorov izrek
S pomočjo računalnika odkrivam Pitagorov izrek
Animirana geometrija za 8. razred
Preizkusni programi s področja matematike
Pretvarjanje merskih enot
USPEH - Zbirka matematičnih nalog za osnovno šolo
Max Math Adventure
Math Boxing
Cliford's Circle Chain Theorems
Slovenščina
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil
Svet iz besed
France Prešeren
Ivan Cankar
Preveri svoje znanje slovenščine
Gradiva za slovenščino

Učenje na daljavo (OŠ Hinko Smrekar)
Slovenski knjižnično-muzejski megakviz
Angleščina
Vhodni strežnik za angleški jezik
Priročnik za uporabo programa Qsteps

Prosojnice pri angleškem jeziku
Učenje na daljavo

Katalog programske opreme za učenje angleškega jezika s pomočjo računalnika
Vodnik za uporabo zgoščenke Creative Writer 1
Gradiva za angleščino
Virtual English Classroom
EPI reading badge


Fizika
Hiša eksperimentov
Gradiva za fiziko
Astronomija za šolo
Električne naprave v našem domu
Vesolje net
Elektrika
Uporaba merilno krmilnega vmesnika pri pouku fizike
Kemija

Slovenski kemijski portal
Halo kemiki
Igrajmo se z ogljikovodiki
Gradiva za kemijo
Chem4kids
Preverimo svoje znanje - v angleščini
Voda

Biologija

Biologija malo drugače
Strupene zdravilne rastline
Celica, tkivo - človeško telo
Oljka - sredozemska rastlina
Efekt tople grede
Biološki projekti - v angleščini
Prirodoslovni muzej Slovenije
Ljubljanski živalski vrt
Prirodoslovno društvo Proteus

Zgodovina
Muzeji in galerije v Sloveniji
Zgodovina na Svarogu
Stari Grki - delavnica
Med antičnimi bogovi
Svetovne civilizacije - v angleščini
Geografija
Kartografija in orientacija
Moja Slovenija - projekt
Interaktivni atlas Slovenije - priročnik
Kraški relief
Gradiva za geografijo
Afrika - puzzle
Atlas
Likovna in glasbena vzgoja

Unikat - ideje za ustvarjalne
Interaktivne vaje za likovno vzgojo
Gradiva za likovno vzgojo
Računalnik pri likovni vzgoji
Klasična glasba - povezave
J. A. Mozart
Ljudska glasbila

Tehnika in tehnologija in gospodinjstvo

Gradiva za tehnično vzgojo
Tehnična vzgoja - gradiva
Računalniške konstrukcije - ciciCad
Tehniški muzej Slovenije
Tehniški muzej München
Umetne mase
Načrtovanje izdelka - raglja
Finančni načrt družine Novak - didaktična igrica
Uporaba soli
O tekstilu
Pripravi zdrav obrok - v angleščini

Šport
 

Športni portal
Moj trener
Šport mladih
Šport kanal

Računalništvo
Društvo slovenskih uporabnikov Linuxa
Novice iz sveta računalništva
Portal za spletno pridobivanje znanja
Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 21/22
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 21/22

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA