<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1250"%> Untitled Document

Pomladni dan v Evropi

Letos se je naša šola vključila v aktivnosti Pomladni dan v Evropi. V projektu bodo sodelovali učenci naše šole od 6. - 14. leta. Sodelovanje bo potekalo preko mnogovrstnih aktivnosti, v katerih bodo učenci izražali svoje poglede o življenju in skupni prihodnosti v Evropi. Sodelovali bomo na mnogo načinov, moto našega sodelovanja pa bo Živeti v zdravem in varnem življnjskem okolju.

Za pomladni dan smo načrtovali:

1. Sodelovanje v klepetalnici

- 13. februar 2004 ob 10 uri – pogovor z dr. Janezom Potočnikom.

2. Delavnice

- v februarju - delavnice z izdelovanjem plakatov na temo Humani odnosi med spoloma.
- 5. marec 2004 - razstava plakatov na temo Humani odnosi med spoloma v avli šole.
- v marcu in aprilu različne delavnice in akcije na temo Odpadki v našem prostoru.
- 22. marec 2004 posaditev drevesa prijateljstva v šolskem parku.
- 3. maj 2004 Veselimo se vstopa v Europo.

 

3. Prireditve
- 21. 3. 2004 - Dih pomladi, otroška glasbeno zabavna prireditev ob prihodu pomladi in ob vstopu v Evropsko skupnost.

4. Druge aktivnosti

- Udeležba na Srečanju mladih v državnem zboru: Pomladni dan 2004 - Širitev - v petek, 2. aprila 2004
- Sodelovanje v projektih My Europe.
- Koordinacija glasbenega natečaja Otroci skladatelji.


Na šoli bosta nekatere aktivnosti prevzeli mentorici šolske skupnosti Daša Fabjan in Maruša Karu. Pomladni dan na podružnični šoli Kokrica bo prevzela Marija Ajdovec. Koordinacijo dela, objavo in idejno zasnovo pa vodi Suzana Geršak.