osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne ucilnice

POSVETi
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
Vodstvo šole
Svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red
Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI
Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

Solski sklad osnovne sole Fanceta Preserna Kranj
sosk_logo

Šolski sklad osnovne šole Franceta Prešerna Kranj.

Kidričeva 49, Kranj,
Telefon 04 20 10 347, fax 04 20 10 341
Transakcijski račun 01252-6030657670,  
davčna številka 94256454

Elektronska pošta sklada je solski.sklad@sfpkr.si

Namen ustanovitve je pomoč učencem pri udeležbi na šolskih taborih in šolah v naravi. Šolski sklad ima svoja pravila. V upravnem odbor sklada pa so trije člani kolektiva šole in štirje člani predstavniki staršev.

Šolski sklad sestavljamo predstavniki staršev učencev centralne šole Franceta Prešerna Kranj in njene podružnice na Kokrici. Naš skupen cilj je promoviranje ustvarjalnega dela učencev imenovane šole. Z njihovimi deli in dobrodelnimi prireditvami humanitarno zbiramo donacije za kritje stroškov izobraževalnih programov, ki ne sodijo v redne učne programe (npr. šole v naravi in naravoslovn tabore...) za otroke socialno ogroženih družin in nadarjene otroke. Ta oblika šolanja namreč ni deležna proračunske podpore.

Zato smo lepa 1998 ustanovili ta šolski sklad in je bil med prvimi v Sloveniji. Z njim želimo kot socialno osveščeni predstavniki družbe nuditi našim otrokom enake možnosti za šolanje in jim omogočiti brezkrbno otroštvo. Z nabranimi sredstvi pokrivamo stroške za neobvezne šolske programe in ustvariti možnosti za ustvarjalnejše in kakovostnejše zorenje naših otrok.

Naj bodo otroci dejansko naše največje bogastvo! Zato bodite s svojimi donacijami in sodelovanjem z nami tudi vi!

Učenje na drug način nudi učencu možnost in priložnost za dodatno osebnostno rast, razvoj interesov in sposobnosti za pridobivanje novih znanj, vednosti in spretnosti, možnost razvoja socialnih stikov ter navezovanja novih prijateljskih in sodelujočih stokov s sovrstniki.

Izplačila iz šolskega sklada se štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavčeni z dohodnino. Akontacija dohodnine od daril se izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Pri tem ni pomembno, ali so sredstva sklada prejeta v denarju ali kot storitev. Sredstva, katerih posamična vrednost dvakrat ne presega 42 EUR, (skupno 82 EUR), se ne vključijo v davčno osnovo oziroma niso obdavčena (108/2 Zakona o dohodnini). Dokler Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne pripravi naslednje novele ZOFVI in ustrezno dopolnilo pravne podlage glede izplačil iz šolskih skladov smo primorano omejiti znesek, ali pa plačati dohodnino na račun otroka, s čemer morajo starši soglašati.

Pravila šolskega sklada pdf

Člani upravnega odbora so:

  • Milan Gogić, predstavnik staršev, predsednik upravnega odbora sklada
  • Mira Lesičar Grbič, predstavnica staršev, namestnica predsednika upravnega odbora sklada,
  • Jasminka Imamović, predstavnica staršev
  • Nataša Majcen, predstavnica staršev
  • Urška Ude - predstavnica delavcev šole - koordinatorica
  • Simona Bizjak Mrak, predstavnica šole
  • Dijana Korošec, predstavnica šole

LONČEK

Naročila na naslov: Šolski sklad OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49, 4000  Kranj, ali
e.mail solski.sklad@o-fp.kr.edus.si

Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 21/22
PUBLIKACIJA ŠOLE 20/21
KROŽKI NA ŠOLI 20/21

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 21/22

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA