osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

e-pošta | RAGLJE | Kontakt | Projekti | V živo | Vreme | Časopisi | Arhiv | Slike razredov         

O ŠOLI

Almanah
Vrtec
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne učilnice

ORGANIZACIJA

Zaposleni
  Vodstvo šole
  Svetovalna služba
  Predmetna stopnja
  Razredna stopnja
  Podružnica
  Vrtec
  Tehnični delavci
Šolski okoliš
  Svet šole
  Svet staršev
  Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red

Pravila šolskega reda
Šolski sklad
Učbeniški sklad
Govorilne ure
Razpored ur
Načrt matične šole
Načrt šole Kokrice
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Vloga umetnik / športnik
Subvencionirana šola v naravi
Uporaba igrišča
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Evidence osebnih podatkov

DEJAVNOSTI

Shema šolskega sadja
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Zdrav življenski slog
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Namizno Hokejska liga
Naš apartma za vas

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - CŠOD
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

25.08. OBVESTILO ZA MATIČNO ŠOLO

Pouk se bo začel 1. septembra 2014 ob 8.20.
Vhodna vrata bomo odprli ob 8.10.
Organizirano bo jutranje varstvo (6.30 – 8.15)
V oddelke bodo razporejeni po načelu:

 • 1. a (2013/14) = 2. a (2014/15), 2. hodnik učilnica desno
 • 1. b (2013/14) = 2. b (2014/15), 2. hodnik učilnica levo
 • 2. a (2013/14) = 3. a (2014/15), 3. hodnik učilnica desno
 • 2. b (2013/14) = 3. b (2014/15), 3. hodnik učilnica levo
 • 3. a (2013/14) = 4. a (2014/15), 4. hodnik učilnica desno
 • 3. b (2013/14) = 4. b (2014/15), 4. hodnik učilnica levo
 • 4. a (2013/14) = 5. a (2014/15), učilnica ob stopnicah v klet
 • 4. b (2012/14) = 5. b (2013/15), učilnica nasproti računalnice

Predmetna stopnja v lanskih matičnih učilnicah.
Na hodniku bodo učitelji, ki bodo učencem pomagali najti razred.
Šestošolci se zberejo na hodniku pred čitalnico, kjer jih počakajo novi razredniki. S seboj prinesejo pisalo, zvezek in copate.
Vsi novinci naj se javijo v pisarni psihologa, da jih usmeri.

PRVI RAZRED
Učenci prvega razreda pridejo v šolo ob 9.30. Zberejo se v večnamenski dvorani. Po uvodnem programu bodo razporejeni v oddelka 1.a in 1.b, ter v spremstvu učiteljic odšli v razreda.

POUK PRVI DAN
Učenci 2. – 5. razreda boste imeli štiri ure pouka - dve uri oddelčne skupnosti in dve uri po urniku. Po pouku na razredni stopnji bo organizirano podaljšano bivanje za prijavljene učence (11.50 – 16.00). Učenci PB, ki boste odšli domov prej, potrebujete pisno dovoljenje staršev. Obrazec dobite v šoli ali si ga snamete tukaj.
Ostali učenci imate pouk po urniku, ki bo objavljen 29. 8. na spletni strani.

Skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov spiskov ne objavljamo in ne dajemo telefonskih informacij.

OBVESTILO ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO NA KOKRICI

Pouk se bo začel v ponedeljek, 1. septembra 2014, ob 8.20.

Vhodna vrata bomo odprli za jutranje varstvo ob 6.30 do 7. 30, ob 8.10 pa za pričetek pouka.
Za učence 2. in 3. razreda bo organizirano jutranje varstvo (6.30 do 8.15).

Učenci 2. do 5. razreda pridete v šolo ob 8.20. V oddelke ste razporejeni po sledečem razporedu:

 • 1.c (2013/14) = 2.c (2014/15), prva učilnica spodaj desno (št. 2)
 • 1.č (2013/14) = 2.č (2014/15), prva učilnica spodaj levo (št. 1)
 • 2.c (2013/14) = 3.c (2014/15), učilnica zgoraj na koncu hodnika (št. 10)
 • 2.č (2013/14) = 3.č (2014/15), druga učilnica spodaj levo(št. 3)
 • 3.c (2013/14) = 4.c (2014/15), učilnica zgoraj, nad telovadnico (št. 7),
 • 3.č (2013/14) = 4.č (2014/15), učilnica zgora levo (št. 15)
 • 4.c (2013/14) = 5.c (2014/15), učilnica zgoraj, na koncu hodnika levo (št. 8)
 • 4.č (2013/14) = 5.č (2014/15), učilnica zgoraj, na koncu hodnika levo (št. 9)

PRVI RAZRED
Učenci prvega razreda pridejo v šolo ob 8.30. Zberejo se v telovadnici. Po uvodnem programu bodo razporejeni v oddelka 1.c in 1.č ter v spremstvu učiteljic odšli v učilnici.

POUK PRVI DAN
Učenci od 2. do 5. razreda bodo imeli štiri ure pouka. Po končanem pouku bo za učence, ki so prijavljeni, organizirano podaljšano bivanje (od 11.50 do 16.00). Učenci PB, ki bodo odšli domov prej, potrebujete pisno dovoljenje staršev. Obrazec dobijo v šoli ali si ga snamejo tukaj.

Na spletu so spiski na naročillnicah za delovne zvezke in učbenike in povezave do trgovin v Kranju, ki imajo spiske potrebščin za našo šolo.

12.08. Koledar za naslednje šolsko leto bo posodobljen 20. 8.

10.07. Obveščam vas, da lahko neprevzeta spričevala in ostalo dokumentacijo prevzamete po 20. 8. na matični ali podružnični šoli med 8. in 14. uro.

30.06. Učence vabimo 1. in 2. 7. na delavnici obdelave lesa. Več ... link

24.06. Šolski zvonec je utihnil do 1. septembra, ko se ponovno srečamo. Vsem učencem želimo prijetne počitnice.

Popravni in razredni zpiti v poletnem roku so:
V četrtek, 26. 6. ob 8.00 BIO, KEM in POK ustno in TJA in SLO pisno.
V petek, 27. 6. ob 8.00 ZGO, SLO, TJA ustno in MAT pisno.
V ponedeljek 30.6. ob 8.00 ANI in MAT ustno.

Spričevala in ostalo dokumentacijo lahko prevzamete od ponedeljka, 30. 6. naprej v službenem času.

10.06. Na hodniku obeh šol boste lahko prevzeli kataloge in spiske potrebščin in delovnih zvezkov za naslednje leto ponudnikov v Kranju. Spisek učbenikov z naročilnico pa je objavljen tukaj.link

09.06. Znani so neobvezni predmeti ki jih bomo izvajali na šoli. Podružnica Kokrica, nemški jezik in računalništvo, na matični šoli pa nemški jezik. V sedmem razredu neoveznega izbirnega jezika nemščina ne bomo izvajali, ker je premalo prijavljenih.

Izvajali bomo naslednje obvezne izbirne predmete od sedmega do devetega razreda:
7. razred
Ansambelska igra (ANI)
Francoščina 1 (FI1)
Glasbeni projekt (GLP)
Kmetijska dela (KID)
Likovno snovanje 1 (LS1)
Multimedija (MME)
Načini prehranjevanja (NPH)
Nemščina 1 (NI1)
Nogomet (IŠNOG)
Obdelava gradiv - Les (OGL)
Odbojka (IŠODB)
Ples (PLE) 
Računalniška omrežja (ROM)
Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)
Šahovske osnove (ŠHO)
Španščina 1 (ŠI1)
Šport za sprostitev (ŠZS)
Turistična vzgoja (TVZ)
8. razred
Francoščina 2 (FI2)
Likovno snovanje 2 (LS2)
Nemščina 2 (NI2)
Španščina 2 (ŠI2) 
9. razred                               
Francoščina 3 (FI3)
Likovno snovanje 3 (LS3)
Nemščina 3 (NI3)
Španščina 3 (ŠI3)

V naslednjem šolskem letu bodo učenci osmih in devetih razredov razdeljeni pri slovenskem in angleškem jeziku in matematiki v pet manjših učnih skupin. Pouk se bo izvajal v treh ravneh.

 

 
S

 

Avgust

avgust / 19. 8. 2014

DOGODKI V TEM, V PREJŠNJEM IN V NASLEDNJEM MESECU

01.08. 
02.08
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08. Marijino vnebovzetje
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
25.08.
26.08.
27.08. 2. izpitni rok, informacije v tajništvu,
          Roditeljski sestanek 4. razredi matična šola, ob 18.00 dvorana
28.08. 2. izpitni rok, informacije v tajništvu,
          Roditeljski sestanek 4. razredi Kokrica, ob 18.00 v 4.č
29.08. 2. izpitni rok, informacije v tajništvu,
          Od 9. do 12. ure izvaja VDC Kranj na šoloskem igrišču matične
          šole kolesarske igre.
30.08.
31.08.

Noga
 
        E uprava
Desni meni

IZBIRNI PREDMETI 14/15
PUBLIKACIJA ŠOLE 14/15
KROŽKI NA ŠOLI 13/14

DELOVNI ZVEZKI IN PRIPOMOČKI 14/15

JEDILNIK MŠ KOKRICA
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

PLAN PREVERJANJA

Eduroam

KNJIŽNICA

ne-odvisen.si logo

IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

Počitniška delavnica
Zaključna prireditev in proslava
Proslava KS Zlato polje
Obisk biologa
Obisk na Poljski
Promet

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred

>Izbirni predmeti
>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo

>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA