osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

mail  Kontakt   Vrtec   Podružnica   RAGLJE   Projekti   Vreme   Arhiv   Slike razredov   Slike         Facebook   Instagram logo

O ŠOLI

Almanah
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne učilnice

ZA PROSTI ČAS
free time
oblak
Pomoč za oblak365
ORGANIZACIJA

Govorilne ure
Razpored ur
Zaposleni
  Vodstvo šole
  Svetovalna služba
  Predmetna stopnja
  Razredna stopnja
  Podružnica
  Vrtec
  Tehnični delavci
Šolski okoliš
  Svet šole
  Svet staršev
  Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red

Pravila šolskega reda
Ukrepi koronavirus
Šolski sklad
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Obrazci in postopki
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Načrt matične šole

Načrt šole Kokrice
Igrišče
Evidence osebnih podatkov

casoris
DEJAVNOSTI

Shema šolskega sadja
Popestrimo šolo
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Skupina za prehrano

Namizno Hokejska liga

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - Krvavec
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
1:1
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Učitel'ca spet na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Posveti
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

21.06. Ponovno je v digitalni obliki izšel KRIK, Krikec in Drobiž pa smo uspeli natisniti. Več na povezavi do časopisov

17.06. Mladinski odsek Planinskega društva Iskra Kranj objavlja razpis za poletni planinski tabor na Planini Dolga njiva, namenjen mladim pohodnikom 3., 4. in 5. razreda, ki imajo radi naravo, živali in hribe. Prijavnica

15.06. Na zbiralni akciji papirja je razredna stopnja zbrala 7.960 kg papirja, predmetna stopnja pa 9.280 kg papirja. skupaj smo zbrali 17.240 kg papirja in zato prejeli 689,60 eur. Denar, ki smo ga prejeli za zbrani papir bomo namenili skladno z sklepi, ki jih je prejela Šolska skupnost.
Razredom in učencem se najlepše zahvaljujemo za trud pri zbiralni akciji papirja..

Mentorica, Adrijana Peterlin

02.06. Sprejemamo vloge za najem prostorov za šolsko leto 2020/2021. Vloge oddajte na obrazcu do 24. junija.

01.06. Jutri in v sredo organiziramo zbiralno akcijo papirja. Upamo na primerno vreme. Več v priponki -->

31.05. Urnik prehoda na normalen pouk. S 1. junijem veljajo urniki objavljeni v eAsistentu, s tem da učenci osmih in devetih razredov niso razdeljeni v nivoje, pouk poteka diferencirano v okviru matične učilnice. Tudi pouk LUM, GUM, TIT in GOS potekajo po objavljenem urniku v matični učilnici. Prilagojen urnik devetošolcev --> Urnik z dne 25. maja ne velja več.

1. junija pridejo v šolo še 4. in 5. razredi, v sredo, 3. junija pa še učenci 6. 7. in 8. razreda v matične učilnice s potrdili, ki so jih starši prejeli v priponki, ali prevzeli ob službenih vhodih v šolo.
Prilagojen urnik za osmošolce in matične učilnice predmetne stopnje -->

Vhod v šolo skozi glavni vhod, izhod skozi službeni vhod.

V šoli še vedno veljajo previla gibanja z oddaljenostjo 1,5 m med učenci, umivanje rok ob prihodu, pred in po malici. Razkuževanje miz. Garderob se ne uporablja, preobuvanje je na mestu kjer stalno sedite. Presedanja ni.

Učenci ki so starejši od 12 let, morajo po šoli nositi masko, v razredu pa jo snamejo.

Kosila potekajo normalno, le da je v jedilnici pol manj prostora in bo potrebno na hodniku ob upoštevanju varnostne razdalje počakati na vstop v jedilnico.

Za zaključke pri izbirnih predmetih vam sporočijo učitelji ki jih poučujejo.

Starši in druge osebe ne smejo vstopati v šolo, razen če so najavljeni.

Prilagojena pravila veljajo do preklica.

25.05. Urnik in razpored za devetošolce

17.05. Razstava avtoportretov ki so nastali v okviru likovne umetnosti med karanteno.

17.05. Spoštovani starši. Nekaj vprašanj je glede prihoda, jutranjega varstva, kosil in podaljšanega bivanja. Tudi nam se porajajo, a verjamem, da bomo jutri sproti vse rešili. Jutri nas bo dovolj, da ne bo težav, če kdo tudi zamudi, ga bomo usmeril v pravo skupino. Ni pa to dober zgled. Če pride otrok po 8.30 uri mora jutri na službeni vhod. Kosila bodo jutri za učenc,e ki so prijavljeni, nekaj smo jih naročili več, ker računamo, da so bili nekateri pri prijavah površni. Prosim pa vas, da tekom jutrišnjega dne, to uredite z razredniki. Isto je glede podaljšanega bivanja in odhodov. Prosim vas, da spoštujete čas, ki ste ga navedli, še vedno pa lahko spremembo javite razredniku. Nimamo dovolj ljudi, da bi čakali z učenci pred vhodom. Učitelji morajo biti z učenci, zato sporočite tak čas, da boste sigurno pred šolo. Prepričan sem, da se bo v torek in sredo praksa že ustalila in bo delo steklo.

11.05. Spoštovani starši,

predvidoma v ponedeljek, 18. 5. 2020 se sprosti za učence 1., 2. in 3. razreda pouk v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo po potrebi izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo, ki ste jo prejeli na e-pošto (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Lahko pa dobite izvod pred stranskim vhodom v šolo.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil seznam zdravstvenih omejitev za otroke. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Na podlagi pridobljenih informacij v spletnem vprašalniku bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)
V šolo se vključijo le zdravi otroci, če bodo v ponedeljek prisnesli s seboj podpisano izjavo, ki ste jo dobili na e-pošto oziroma vas čaka pred vhodom v stranski vhod v šolo.

JUTRANJE VARSTVO

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka. Vhod za prijavljene učence skozi glavni vhod šole po protokolu. Starši lahko spremijo otroke do vhoda v igrišče.
PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)
Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.30 ure.
Izhod skozi stranski vhod šole.
Kokrica vhod v vrtec.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). Kako bo z javnim prevozom vas še obvestimo.
Otroci iz skupnega šolskega okoliša, ki sicer prihajajo peš iz strani Bleiweisove, gredo do nadaljnega ob J strani šole mimo učilnic, ravno tako učenci vozači iz Kokrice in vstopajo skozi vhod ob zobni ambulanti, kjer bo edini vhod v šolo.

Prihod bo ob predvideni uri skozi glavni vhod šole, izhod skozi stranski vhod, oziroma vhod v vrtec Kokrica. Učenci počakajo na označenih puščicah in se ne gibajo naorog.

9. razred ob 7.50
1. razred ob 8.00
2. razred ob 8.20
3. razred ob 8.30

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

IGRIŠČI OB OBEH ŠOLAH STA ZAPRTI. prehoda s strani Bleiweisove ni.

10.05. V prihodnjem tednu vas seznanimo z vsemi navodili o organizaciji prihoda in izvajanja dejavnosti učencev prvega triletja po 18. maju. V ponedeljek, 11. maja vam pošljemo spletne vprašalnike o prisotnosti pri pouku, jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju.

05.05 Na spletni strani spodaj desno smo objavili povezavo do publikacije izbirnih predmetov za šolsko leto 2021. V uvodu publikacije so vsa pojasnila. 

Na spletni strani eAsistenta https://www.easistent.com/ se prijavite iin odprete zavihek prijav na izbirne predmete. Spletna stran vas bo sama vodila skozi prijave.

Prijave zbiramo do 11. maja. 

V primeru težav, pa se obrnite na g. Potočnika, 20 10 348.

18.03 Mestna občina Kranj je vzpostavila posebno telefonsko številko (080 18 85), na katero lahko pokličejo vsi, ki nujno potrebujejo pomoč pri oskrbi s hrano ali zdravili, pa tudi prostovoljci, ki so pripravljeni pomagati pri tem.

V kranjski občini opozarjajo, da se kljub jasnim navodilom in opozorilom o nujnosti preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa otroci in starejši še vedno zadržujejo na igriščih. V Kranju so vsa ograjena otroška, športna in šolska igrišča preventivno zaprli že prejšnji teden, medobčinski redarji pa so včeraj, ko so prvi dan izvajali pogostejše kontrole, ugotovili, da vsi navodil ne upoštevajo in da so kršitve pogoste predvsem v popoldanskem času. Prijeli so tudi več prijav občanov, da na klopeh posedajo skupine ljudi. Kot pravijo na redarstvu, so se otroci in odrasli po posredovanju redarjev razšli. Občane poleg tega naprošajo, naj ne kurijo v naravi, saj bi ob morebitnih požarih morali posredovati gasilci, ki pa morajo biti zdaj na voljo za zagotavljanje pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa. 

15.03. Današnja okrožnica MInistrstva za izobraževanje in šport preklicuje vse prejšnje, kar pomeni, da ni nobenega varstva v vrtcih ali šolah do preklica. Vsa soglasja in dogovori, ki smo jih imeli s posamezniki, so nična. Jutri bo šola zaprta.

Prehrana je za vse učence odjavljena. Na šoli nas ne morete dobiti do preklica, smo pa dostopni preko e-pošte objavljene na spletu, učitelji pa preko eAsistenta. Zaprta so tudi igrišča.

14.03. Skladno z uredbo je šola zaprta od 16. marca naprej do preklica. Obvestilo za starše ki nimajo varstva. Obrazec za delodajalca

Zbirali bomo zanimive in koristne povezave za krajšanje prostega čas med učenjem in šolskimi obveznostmi. Nekaj jih je že tukaj

12.03. 20.45 Učenci, zjutraj se pouk prične ob 8.20 za vse. Predure odpadejo. Jutranje varstvo bo.

12.03. 14:00 Spoštovani starši. Na naslove v eA smo vam poslali kratko pojasnilo. Povzetek za jutri: učenci pridejo k pouku normalno in bodo prejeli vsa navodila. Od ponedeljka pouka ne bo.

12.03. 10:00 Spoštovani starši. Glede na informacije iz medijev tudi mi čakamo na navodila in takoj, ko bomo izvedeli kako se ravnati, bomo pripravili načrte dela in vas o tem takoj obvestili.

S petkom popoldne pa odpovedujemo vse dejavnostri klubov in drugih najemnikov, ki jih izvajajo v popoldnaskem času na šoli.

Spremljajte spletno stran za nadljnje informacije.

11.03. Dopis ukrepi MO Kranj, koronavirus

10.03. Športni dan predmetne stopnje bo v četrtek, 12. 3. po razporedu. Vsi šesti razredi ki so prijavljeni na drsanje, gredo na pohod.

02.03. Zaradi slabe vremenske napovedi jutrišnji športni dan odpade. O novem datumu vas obvestimo.

26.02. Aktualno o Koronavirusu

25.02. Na današnjih govorilnih urah popoldne so odsotni naslednji učitelji: Sonja Grilc, Marija Mohorič in Dunja Jezeršek.

04.02. Predavanje o zdravi prehrani, napovedanem za sredo, 5. 2. 2020 zaradi bolezni predavateljice odpade.

03.02. Zaradi slabe vremenske napovedi jutrišnji športni dan odpade. O novem datumu vas obvestimo.

29.02 V sredo, 5. 2. organiziramo za starše predavanje o zdravi prehrani. Predavala bo Lucija Norčič, živilski tehnolog. Predavanje bo v večnamenski dvorani matične šole ob 17.00 in bo trajalo predvidoma 45 minut.

Skladno z letnim delovnim načrtom naše šole v petek, 7. 2. 2020, ne bo pouka. Nadomestili ga bomo v soboto, 28. 3. 2020, z vsakoletno čistilno akcijo Očistimo Kranj. Za učence prve triade, ki doma ne bodo imeli varstva, bomo organizirali dežurno varstvo na obeh šolah, in sicer od 6.30 do 16.00. Če bo otrok zelo malo, jih bomo  združili na podružnici. Otroci bodo imeli v šoli tudi vse obroke.
Starši, ki boste otroke prijavili v varstvo, napišite sporočilo v beležko ali publikacijo do torka, 4. 2., da bodo razredniki seznanjeni z vašo odločitvijo.

28.01. Na današnji dan je odsotnih preko 1/3 otrok, vsak dan v posameznih razredih zbolevajo novi. Prosimo starše, da ne pošiljajo bolnih otrok v šolo, dokler popolnoma ne ozdravijo. V šoli smo poskrbeli za razkuževanje.

27.01. V ponedeljek, 3.2.2020, bo v okviru roditeljskega sestanka za starše prvošolcev predavanje z naslovom
ZAČETNO OPISMENJEVANJE, UČNE IN DELOVNE NAVADE.
Predavali bosta Alenka Čoh Lombar, specialna pedagoginja in Urška Ude, socialna pedagoginja.
Predavanje bo na PŠ Kokrica ob 16:30, na matični šoli pa ob 18.00 uri.

20.01. Na popoldanskih govorilnih urah je odsotna specialna pedagogoinja, Alenka Čoh Lombar.

16.01. HIMALAJCI – POHOD NA VELIKO POLJANO V PETEK, 17. 1. 2012
V petek, 17. 1. 2012, se bomo ob 13.00 izpred šole odpeljali s kombijem in osebnim avtom do izhodišča v Povljah (700 m),  nato pa bomo približno uro in pol potrebovali do koče na Veliki Poljani (1410). Pot je sicer dokaj strma, ni pa zahtevna in tudi ni zasnežena ali poledenela; nekaj previdnosti bo potrebno le ob sestopu na delih, kjer suho listje prekriva korenine in lahko pride do zdrsa. Pred šolo se bomo vrnili okrog 17. ure.
OBLAČILA IN OBUTEV: udobna, visoka obutev z dobrim podplatom, oblačila, primerna za zimski čas (majica z dolgimi rokavi, debelejši pulover ali flis, bunda, dolge hlače, zaželeno je tudi smučarsko perilo ali pajkice), rokavice, kapa, zaščita proti vetru.
DRUGO: čelna svetilka, prigrizek in pijača (če imajo manjšo termovko, bomo v šoli nalili topel čaj)
Mentorja: Marko Kern in Dunja Jezeršek

13.01. 10.30. Petošolci so srečno prispeli na Krvavec.

19.12. Planinsko društvo Iskra Kranj  in  Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj vabita na izlet

17.12. Danes bodo na popoldanskih govorilnih urah odsotne naslednje učiteljice, Sonja Grilc, Marjanca Komar in Andreja Šuštar Konc.

13.12. Predstavitev srednjih šol na naši šoli (za starše in učence 7., 8. in 9. razredov) bo v torek, 17. decembra 2019 ob 17.00 uri v naslednjoh prostorih matične šole.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
- ekonomska gimnazija
- ekonomski tehnik
- medijski tehnik
učilnica MATEMATIKA 1

Gimnazija Kranj
- gimnazija splošna smer (naravoslovni paket, splošni paket, športni, jezikovni paket)
učilnica MATEMATIKA 1

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
- gimnazija
- ekonomska gimnazija
- ekonomska gimnazija (športni oddelek)
učilnica LIKOVNA UČILNICA

Gimnazija Škofja Loka
- gimnazija
(naravoslovna, splošna in evropska smer, oddelek za športnike)
učilnica 5.Arazreda

Strokovna gimnazija, Šolski center Kranj
- tehniška gimnazija
učilnica 5.B razreda

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola ŠC Kranj
- trgovec, administrator, ekonomski tehnik, frizer, gradbeni tehnik, pečar črkoslikar, zidar, tesar
učilnica ANGLEŠČINA 2

Srednja gostinska šola Radovljica –
- kuhar, natakar, kuhar-natakar, gostinski tehnik, turistični tehnik
učilnica GEOGRAFIJE

Srednja biotehnična šola Kranj
- vrtnar, cvetličar, gospodar na podeželju, pek, slaščičar, mesar
- kmetijsko-podjetniški, hortikulturni, naravovarstveni in živilsko-prehranski tehnik
učilnica ZGODOVINE

Na predstavitve šol vabljeni tako učenci, kot tudi njihovi starši.

06.12. Učiteljica Mohorič Marija bo imela popoldanske govorilne ure v torek, 10. 12. ob 18.00, namesto 17. 12.

26.11. V sredo, 27. 11. 2019, bo kulturni dan za učence 4. in 5. razreda. Učenci si bodo v Lutkovnem gledališču v Ljubljani ogledali lutkovno predstavo Martin Krpan. Predstava se prične ob 9.30 in traja 50 minut.
Učenci se zberejo pred šolo ob 7.45 in se ob 8.00 odpeljejo v Ljubljano.
Cena: vstopnica 4 EUR in prevoz, obračunano na položnici.

22.11. V sredo, 27. 11. 2019 bo tehnični dan za predmetno stopnjo. Razpored dejavnosti je v priponki.

20.11.2019 Na letošnjem šolskem bazarju bo vstopnina šolska potrebščina za učence naše šole in sicer: tempera barvice, vodene barvice, ravnila, geo trikotniki, radirke, šilčki, lepilo v stiku, svinčniki, čopiči, barvice, flomastri, das masa, risalni listi, zvezki Tako lahko, zvezki črtasti ter karo 1 cm, šestila, kolaž papir, šolske peresnice, torbe.

15.11. LAS organizira za starše vseh šol v MO Kranj predavanje
dr. Mateja Tušaka - »Dejavniki uspeha in zadovoljstva v življenju naših otrok«. Predavanje bo v sredo, 20. novembra 2019, ob 18. uri v predavalnici Gimnazije Franceta Prešerna in je namenjeno staršem osnovnošolcev in srednješolcev v občini Kranj.

11.11. V torek, 19. 11. 2019, bo za starše tretješolcev predavanje z naslovom
POŠTEVANKA, BESEDILNE NALOGE IN UČNI STILI.
Predavali bosta Alenka Čoh Lombar, specialna pedagoginja in Urška Ude, socialna pedagoginja.
Predavanje bo na PŠ Kokrica ob 16.30, na matični šoli pa ob 18.00 uri.

07.11 Hvala vsem ki ste darovali. Takole smo dostavili hrano in potrebščine za naše štirinožne prijatelje v zavetišče na Gmajnice.

25.10. POHOD NA DOVŠKO BABO (ROŽCO) – za Himalajce
Zbor pred šolo: v soboto, 26. 10., ob 7.00
Prihod: okrog 16 h (otroci se bodo javili po telefonu)
Prevoz: s kombijem in z osebnim vozilom
Vzpon: iz Dovjega do koče (Dovška Rožca) približno 2 uri; če bodo učenci imeli interes in dovolj energije, se bomo povzpeli na vrh Dovške Babe (1891 m), kar je še dodatne pol ure.
Potrebna oprema:

  • pohodna obutev (zaželeni so visoki planinski čevlji, sicer vsaj nizki z ustreznim podplatom)
  • nahrbtnik (ne večji kot 20 l)
  • OBVEZNA OBLAČILA: kapa, rokavice, dolge hlače, rezervna majica, toplejša majica z dolgimi rokavi, lažja jopica ali pulover, vetrovka, rezervne nogavice
  • hrana in pijača (1,5 litra vode, če bo napovedano toplo vreme, oz. toliko, kot otrok običajno popije), kakšna frutabela ali energijska ploščica
  • nekaj obližev

Pohodnih palic naj ne nosijo s sabo.
Pot ni zahtevna, le zadnja tretjina pred kočo je bolj strma, sicer hodimo po širši makadamski poti. Od koče do vrha se vzpenjamo po stezi po travnatem pobočju. Malo pod vrhom je pot bolj izpostavljena.
Če bova mentorja presodila, da otroci niso primerno obuti in da imajo pomanjkljivo opremo, ne bodo mogli na pohod.

Mentorja Dunja Jezeršek, Marko Kern

Planinski pohod na Vršič bo jutri, 26. 10. 2019, kot je zapisano v prijavi.

17.10. Planininski izlet to soboto odpade, o novem datumu boste obveščeni. Hvala 

16.10. Vabljeni na Humanitarno akcijo Drobtinice, 19. 10. 2019 v trgovski center Mercator, Primskovo in Qlandia od 9.00 do 12.00. Vabilo

15.10. V soboto organiziramo planinski izlet od Ruske kapelice na Vršič. Vabljene učenke in učenci 3., 4. in 5. razredov. Prijave

Tehnični dan 17. 10. 2019
6. razred: Pametne naprave
Učenci pridejo v šolo ob 8.20. S seboj prinesejo copate, gradivo za izdelavo plakatov na temo robotov in recikliranja odpadkov ter pripomočke za izdelavo (papir, lepilo, škarje, pisala, barvne svinčnike, ravnila ...).

7. razred: Periskop
Učenci pridejo v šolo ob 8.20. 7. a gre v RAČ (klet), 7. b v FIZ, 7. c in č v TEH. S seboj prinesejo copate, navaden svinčnik, nalivno pero, ravnilo, barvice, zvezek za tehniko. Material in orodje za izdelavo periskopa bodo učenci dobili v šoli in ga plačali po položnici.

8. razred: Prostorsko oblikovanje
Učenci pridejo v šolo ob 8.20 in se zberejo v učilnici GUM. Oblikovali in izdelali bodo maketo stanovanja. S seboj prinesejo copate, škarje, lepilo, barvna pisala, škatle in škatlice, bel, kolaž, časopisni in darilni papir, blago karton, škatlo za čevlje.

9. razred: Vrtiljak poklicev
Učenci pridejo v šolo 8.35, ko imajo malico v učilnicah. Ob 9.00 odhod avtobusa izpred šole. Prihod pred šolo okoli 12.30.

Organizirano zbiranje papirja bo za učence predmetne stopnje v sredo, 16. 10. 2019, od 16.00 do 18.00 (po razporedu) razredne stopnje v četrtek,17. 10. 2019, (po razporedu)

11.10. Učenci predmetne stopnje lahko papir na Kokrici oddajo v četrtek, 17.10., od 17.00 do 18.00. Po enakem sistemu kot v Kranju (malo, srednje, zelo veliko papirja) Plakat

10.10. Od naslednjega tedna naprej otroci puščajo skiroje v kolesarnici. Za skiroje sta rezervirana dva sektorja bliže kotlarni. Skiroje naj učenci zaklepajo na stojala. Garderoba, kjer ste jih shranjevali do sedaj, bo od ponedeljek namenjena za shranjevanje drugih stvari.

03.10. Ob 11. bomo izvedli vajo v evakuaciji šole.

30.09. Športni dan, atletski troboj, štadion. 1. 10. 2019. Program

17.09. JAVNO ASTRONOMSKO OPAZOVANJE
V okviru vseslovenske akcije Slovenija pod skupnim nebom http://www.portalvvesolje.si vas vabimo na javno astronomsko opazovanje, v petek, 20. 9. 2019 na  šolskem igrišču od 19.30. do predvidoma 22. ure. Skozi šolska teleskopa si bomo ogledali Jupiter in Saturn, nekaj Messierevih objektov ter vas naučili poiskati nekaj najlepših ozvezdij.

15.09. Učiteljica Jana Varl bo v torek odsotna, zato govorilne ure odpadejo.

12.09. Sporočamo vam, da so se v šoli pojavile uši. Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi, ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.
Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta, ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo. Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.
Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.
Prosimo, da v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki in vas nanje usmerjamo, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v vrtec ali šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.
Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani www.nijz.si.

11.09. V četrtek, 12. 9 2019 bodo ekskurzije:
- 6. r. v Idrijo, odhod ob 7.30, povratek okoli 16.30, cena ogledov je 13,5 evra in cena avtobusa,
- 7. r. v Celjsko kotlino, odhod ob 8.00, povratek okoli 16.o0, cena ogledov je 8,5 evra in cena avtobusa,
- 8. r. na Dolenjsko in Notranjsko, odhod ob 8.30, povratek okoli 16.00, cena ogledov je 6 evrov in cena avtobusa,
- 9. r. v Posočje, odhod ob 7.00, povratek okoli 17.00, cena ogledov je 5 evrov in cena avtobusa,
- plačilo bo po položnici,
- vsa navodila so učenci dobili v šoli.

03.09. 15:20 Popravljen urnik je že dostopen in velja od jutri naprej.

Danes med 14. in 15. uro bomo nasneli popravljen urnik za učence od 6. do 9. razreda. Dostop bo v tem času onemogočen. Do 16. ure se bodo vse sinhronizirale v eAsistentu, in bopotem dostopen. Za jutrišnji dan velja potem spremenjen urnik.

30.08 Zaradi povečanega vpisa otrok zadnji teden in posledično več skupin na predmetni stopnji, je potrebno popraviti urnike, zato bo urnik na voljo šele v nedeljo. Prva ura se prične v ponedeljk ob 8.20, učenci prinesejo beležko in copate.

29.08. Tabor Marindol. Zbor učencev 7. b in 7. c razreda je v nedeljo, 1. 9. 2019 ob 6.45 na parkirišču pred šolo. Odhod na tabor v Marindol je ob 7.00. Povratek je v sredo, 4. 9. 2019 med 16.00 in 16.30. Zbor za učence 7. a in 7. c je v sredo, 4. 9. 2019 ob 6.45 na parkirišču pred šolo. Odhod na tabor v Marindol je ob 7.00. Povratak je v soboto, 7. 9. 2019 med 16.00 in 16.30.

23.08. Prvi šolski dan pričnemo po urniku, ki bo objavljen v eA v petek, 30. 8. 2019. Učenci od drugega razreda naprej pričnejo z uvodnimi uram 2. 9. 2019 ob 8.20 uri in nadalujejo po urniku. Šeste razrede na matični šoli bomo razredniki ob prihodu na hodniku razdelili in odidejo z njimi v razrede. Podaljšano bivanje in jutranje varstvo poteka po ustaljenem urniku. Vozači brez kart se lahko prvi dan pripeljejo v šolo in jih prejmejo na uvodni uri.

Prvi razredi na matični šoli pričenjo ob 10. uri v večnamenski dvorani s krajšo prireditvijo. Na podružnični šoli pa ob 9. uri. Učenci bodo po prireditvi obiskali še razrede.

19.08. Koledar za šolsko leto 19/20 bo objavljen 27. 8.

Dopolnilni pouk za učence ki imajo popravne izpite bo od 26. 8. naprej.

Popravni izpiti so:
MAT, 28. 8. ob 9.00 pisno, 30. 8. od 8.00 naprej ustno
TJA, 28. 8. ob 8.00 pisno, 30. 8. od 8.00 naprej ustno
ZGO, 28. 8. ob 9.00 ustno
KEM, 28. 8. ob 8.00 ustno

19.06. Učenci, ki 24. 6. 2019 ne boste prisotni, lahko spričevala prevzamete v tajništvu šole v času uradnih uro od 28. 6. do 3. 7. in od 27.8. do 30. 8. Dokumente lahko prevzamejo učenci osebno ali starši.

14.06. Na spletni strani so objavljena vsa gradiva in pripomočki, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu.

 

 
 
 
Avgust

avgust / 1. 7. 2019

DOGODKI V TEM, V PREJŠNJEM IN V NASLEDNJEM MESECU

01.08. 
02.08.
03.08.
04.08.

05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.

12.08.
13.08.
14.08.
15.08. Marijino vnebovzetje
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
25.08.
26.08.
27.08.
28.08. 2. izpitni rok, 8.00 pisno TJA, MAT, ustno KEM, ZGO
29.08. 2. izpitni rok, 8.00 ustno MAT
30.08. 2. izpitni rok od 8.00 naprej, ustno TJA
          informacije v tajništvu
31.08.

Noga
 
        E uprava
Desni meni
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

LOGO Pogum

ODJAVA PREHRANE
JEDILNIK MŠ KOKRICA
ALERGENI

KNJIŽNICA
IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

ne-odvisen.si logo

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Biologija
>Kemija
>Naravoslovje
>Gospodinjstvo
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Športna vzgoja
>Računalništvo

IZBIRNI PREDMETI 20/21
PUBLIKACIJA ŠOLE 19/20
KROŽKI NA ŠOLI 19/20

DELOVNI ZVEZKI, PRIPOMOČKI in učbeniki 20/21

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA