Na OŠ Franceta Prešerna Kranj skozi celotno šolsko leto potekajo dodatne ure slovenščine za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina. Ker se s slovenskim jezikom šele spoznavajo, jim že v začetku želimo omogočiti čim bolj samozavesten vstop v novo šolsko okolje in uspešno vključevanje v šolske in obšolske dejavnosti.

Pri pouku se spoznavamo s temami iz vsakdanjega življenja, ki jih lahko hitro uporabimo v praksi in tako tudi hitro opazimo napredek. Seveda nič ne škodi, če se ob tem še zabavamo in stkemo nova prijateljstva, zato tudi v novem šolskem letu ne bomo pozabili na poučne aktivnosti in medkulturno povezovanje.

Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca.Nelson Mandela

GRADIVO

Za otroke in mladostnike, ki se slovenščine še učijo, je na spletu na voljo vse več zanimivih vsebin:

Interaktivno učenje slovenščine:

i-Križ kraž

Slika jezika – spletne igrice

Otroški kotiček

Tiskani učbeniki, dostopni tudi v e-obliki:

Za najmlajše: učbenik Križ Kraž

Učbenik Čas za slovenščino 1

Delovni zvezek Čas za slovenščino 1

Učbenik Čas za slovenščino 2

Delovni zvezek Čas za slovenščino 2

VSEBINE, KI JIH USTVARJAMO MED POUKOM

Dragi učenci in starši, vabljeni k igranju naših igric za utrjevanje znanja …

OGLEJTE SI ALBANSKO-SLOVENSKE VIDEO VSEBINE, KI SMO JIH POSNELI Z NAŠIMI UČENCI