Razred učilnica Učitelj Poučuje Govorilna ura
6. A Ema Lapajne SLO  
6. B Tina Habjan Lavtar SLO  
6. C Suzana Beguš ŠPO/PLE/ŠZZ

 

6. Č Petra Mali ZGO/GEO/DKE  
7. A Lucija Razinger Tomec KEM/NAR/BIO  
7. B Kaja Kosmač MAT  
7. C Jana Špehar GOS/NAR/BIO/SPH/NPH/ONA  
8. A Marjanca Komar MAT/FIZ  
8. B Andreja Markuta MAT/ TIT  
8. C Silvan Baša GUM/GLD/ŠHO/ŠHK  
9. A Sonja Grilc BIO/NAR/KEM/POK/KID  
9. B Daša Lunder Črnilec ZGO/UME  
9. C Marjana Sitar TJA/DIP  
  Marija Pavec Škraba MAT  
  Andrej Žbogar GEO/RDK  
  Mojca Škarabot ŠPO/NOG/ODB  
  Aleš Prevodnik ŠPO/ODB  
  Karmen Valant SLJ/NI1/NI2/NI3/NIZ  
  Patricija Zbičajnik LUM/LS1-3/RAČ/MME/NIRAČ  
  Dunja Jezeršek SLO  
  Mojca Smerke TJA  
  Vita Bokal FI1/FI2/FI3/ŠI1/ŠI2/ŠI3/KNJ  
  Danijela Pilipović TJA/ SLO tujci  
  Marija Knapič Knjižnica/ SLO tujci  
  Marko Zupan ROID/RAČ/UBE  
  Danica Toporš MAT  
  Marko Kern TIT  
  Sabina Kozamernik Spremljevalka  
  Urška Horvat Spremljevalka  
  Lucija Verdnik Laborantka